Sứ mốc dùng để báo hiệu có cáp ngầm chôn bên dưới

Mốc được làm bằng sứ, đường kính 80mm, dày 35mm