Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 282-1

Điện áp định mức: 24-35kV

Dòng điện định mức: 6.3, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160A